West-Vlaanderen : de gedreven provincie
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Het PMP

Mobiliteit wordt een steeds belangrijker aspect in  het bedrijfsbeleid van onze ondernemingen. Daarom heeft het provinciebestuur West-Vlaanderen samen met het Vlaamse Gewest en De Lijn in 2007 het Provinciale Mobiliteitspunt West-Vlaanderen (PMP) opgericht

Het PMP verleent zowel aan bedrijven, werkzoekenden als werknemers gratis ondersteuning en advies op vlak van woon-werk en dienstverplaatsingen.

Doel hierbij is:

  • De bereikbaarheid van onze West-Vlaamse bedrijven te vrijwaren
  • Onze provincie zo veel mogelijk ‘filevrij’ te houden
  • Duurzame verplaatsingen te stimuleren

Contactpersonen:

Sofie Vanhooren, [email protected], T 050 40 71 85
Katrien Vancraeynest, [email protected], T 050 40 35 09

Mobiscan

Een mobiscan onderzoekt de bereikbaarheid van een bedrijf/bedrijvenzone en brengt de mobiliteitsstromen van het personeel in kaart. Op basis van deze gegevens stelt het PMP een lijst met mogelijke maatregelen op die het bedrijf of de bedrijvenzone kan nemen om de mobiliteit van haar personeel efficiënter te organiseren.

Een mobiscan is een gratis service, op voorwaarde dat het bedrijf minstens een van de voorgestelde maatregelen toepast (vrij te kiezen).

Nog meer mobiliteitsacties van de provincie

Het provinciebestuur West-Vlaanderen zet in op meer duurzame mobiliteit. De provincie coördineert en investeert jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro in de aanleg van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk: fietsverplaatsingen naar het werk, school, winkel, station,… op een veilige en comfortabele manier mogelijk maken.

De provincie organiseert bewustmakingscampagnes naar scholen en andere doelgroepen, moedigt rijden op elektriciteit en aardgas aan, stelt oplossingen voor bij gemeenteoverschrijdende mobiliteitsproblemen …

Je leest er alles over op de website van provincie West-Vlaanderen.