U bent hier

Colofon en partners

Colofon

Man in bosRedactie: Provincie West-Vlaanderen, dienst mobiliteit

Concept: Provincie West-Vlaanderen, dienst mobiliteit

Webdesign en ontwikkelingWebtrack

Fotografie: © Provincie West-Vlaanderen

De Lijn

Logo De LijnDe Lijn, de commerciële naam van de Vlaamse Vervoermaatschappij – is een autonoom overheidsbedrijf dat sinds 1991 instaat voor het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen. De Lijn wil bijdragen tot een Vlaanderen dat vlot bereikbaar is en waar het aangenaam is om te leven.

Met bijna 4 200 bussen en trams brengen De Lijn en haar exploitanten elke dag 1,5 miljoen reizigers veilig naar hun bestemming. De voertuigen van De Lijn en de privé-exploitanten leggen jaarlijks ongeveer 230 miljoen kilometer af. De Lijn zelf stelt 8 400 mensen te werk, de exploitanten 2 800. Daardoor creëert De Lijn ook heel wat tewerkstelling in de privésector.

De Lijn stelde in 2014 en 2015 een aantal gratis vervoersbewijzen ter beschikking, en werkt mee aan de werving en levert inhoudelijke input.

 

Blue Bike

Logo Blue BikeBlue-mobility lanceerde eind mei 2011 het deelfietssysteem Blue-bike in 37 NMBS-treinstations, in nauwe samenwerking met de daar gevestigde fietspunten. De formule van Blue-bike is duidelijk: één abonnementskaart geeft recht om onbeperkt gebruik te maken van de Blue-bikes in alle stations . Naast de klassieke Blue-bikes zijn er ook elektrische en zelfs e-scooters.

Blue-bikes worden gedeeld door meerdere abonnees wat meteen ook een optimaal gebruik van de ruimte betekent. Ook onderhoud, herstelling en veilige stalling aan de stations is inbegrepen in de abonnementsformule. Blue Bike wordt aangeboden in 41 stations.

In 2014 stelde Blue-mobility de testkaravaan een aantal gratis ritten met de Blue-bikes ter beschikking.

Mobiel

Logo mobielVZW Mobiel is sinds juni 2000 actief in Kortrijk. Het fietsencentrum werd opgericht als een vereniging die de fiets als duurzaam mobiliteitsmiddel wil propageren in een stedelijk en regionaal kader. Om deze doelstelling verder te realiseren werd in juli 2002 een tweede vestiging op de Veemarkt geopend en in 2003 werd Mobiel vzw Sociale Werkplaats opgericht. Deze sociale werkplaats zet moeilijk tewerkstelbare werklozen aan het werk omtrent fietsendiensten. Mobiel baat het ‘fietspunt station Kortrijk’ uit. Mobiel wil in eerste instantie dus meer fietsen in het straatbeeld zien te krijgen en mensen (opnieuw) aan het fietsen zetten. Hieromtrent biedt Mobiel een uitgebreide dienstverlening aan m.b.t. fietsen: fietsverhuur, fietsherstel, verkoop van tweedehands-fietsen, toeristische activiteiten, bewaakte fietsenstalling, fietspunt,...

De fietsen van de testkaravaan huurt het Provinciebestuur West-Vlaanderen bij Mobiel.

NMBS

Logo nmbsDe activiteiten van de NMBS zijn onder 4 grote noemers samen te brengen:

 • haar activiteiten in het reizigersverkeer: NMBS Mobility (België) en NMBS Europe (in Europa)
 • haar activiteiten in de werkplaatsen: NMBS Technics
 • de opleidingsinstellingen voor treinbestuurders en treinbegeleiders
 • haar activiteiten als goederenvervoerder: via filialen als NMBS Freight Services
FederProCycle

Logo feder procycleIn juli 2012 werd na een jarenlange leemte een groepering van fietsprofessionals opgericht, FederProCycle. De nieuwe groepering, aangesloten bij Federauto, verdedigt de belangen van de handel, het onderhoud en de reparatie van fietsen in België. Doelstellingen van FederProCycle zijn:

 • Een erkend fietsspecialisten label creëren
 • De actualiteit die de sector treft volgen en er onmiddellijk op inspelen
 • Informeren over al wat men moet weten over de fietshandel
 • Juridische, sociale of fiscale bijstand verlenen
 • Opleidingsprogramma’s aanbieden
 • Contacten met de administraties leggen
 • Een dialoog openen met de invoerders en groothandelaars
Contact

Heb je een vraag over de campagne ‘de testkaravaan komt er aan!’? Wil je het woon-werkverkeer van je personeel duurzamer maken en een gratis mobiliteitsanalyse laten uitvoeren?

Neem dan contact op met het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen (PMP) voor mobiliteitsadvies op maat:

Katrien Vancraeynest
E katrien.vancraeynest@west-vlaanderen.be
T 050 40 35 09

Sofie Vanhooren
E sofie.vanhooren@west-vlaanderen.be
T 050 40 71 85

Lees hier meer over de provinciale mobiliteitsprojecten voor bedrijven

Berekening duurzame kilometers C02 besparing

De berekening van het aantal duurzame kilometers wordt gegenereerd uit Google Maps en is dus bij benadering. De CO2 uitstoot is gebaseerd op berekeningen van www.ecoscore.be, de tool van de Vlaamse overheid en het VITO voor het berekenen van de milieuvriendelijkheid van voertuigen. De CO2 besparing is een raming op basis van het opgegeven mobiliteitsprofiel van de deelnemende personeelsleden (adres, huidig vervoermiddel, uit te testen vervoermiddel, aantal dagen deelname aan de campagne…). Indien personeelsleden een aangeboden vervoermiddel uittesten, wordt voor de CO2 besparing uitgegaan van een overstap van het gebruik van een dieselvoertuig naar het betrokken vervoermiddel.

Disclaimer

Auteursrechten
De site www.testkaravaan.be is eigendom van het Provinciebestuur West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200  Brugge.
Alle informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. U kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk.
De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het provinciebestuur West-Vlaanderen.

Hyperlinks
Op de site kunnen hyperlinks staan naar externe websites. Het provinciebestuur West-Vlaanderen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze externe sites. De opname van links betekent niet dat het Provinciebestuur West-Vlaanderen alle elementen goedkeuren die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking met de eigenaars van deze externe sites.

Akkoord en toestemming
Gebruik van deze website houdt in dat u:
- uitdrukkelijk akkoord gaat met het algemene campagnereglement;
- Het provinciebestuur West-Vlaanderen de uitdrukkelijke toestemming verleent om de door u verstrekte gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken, overeenkomstig de hierna omschreven doeleinden (zie privacyverklaring).
De testkaravaan richt zich tot iedereen die gebruik wenst te maken van de site.
Het provinciebestuur West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor op elk moment de algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie op deze site werd met zorgvuldigheid samengesteld. Het provinciebestuur West-Vlaanderen aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de site en de aangeboden informatie.

Het provinciebestuur West-Vlaanderen aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid mbt de op de site door derden aangeboden diensten of voordelen.
Aan het gebruik van de site kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Privacyverklaring
Het provinciebestuur West-Vlaanderen verbindt er zich toe om uw privacy te waarborgen en te beschermen. Wij beschouwen de door u verstrekte gegevens, hierna genoemd "uw gegevens", als vertrouwelijke informatie.

Uw gegevens omvatten:
- de gegevens die u uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij wijzigingen achteraf, zoals uw gebruikersnaam, paswoord, e-mail, adres, postcode, huidig vervoermiddel voor uw woon-werkverkeer, uw uurrooster, informatie over uw geregistreerde fietsritten, de door u gestelde vragen, enzomeer;
- de gegevens die u niet-uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: uw IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van uw computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina's, enzovoort.

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de hierna vermelde doeleinden.

Indien uw werkgever participeert aan de campagne “de testkaravaan” en indien u aanvraag heeft gedaan om door uw werkgever erkend te worden als deelnemer van deze campagne en als uw werkgever uw aanvraag aanvaardt, krijgt uw werkgever de beschikking over de volgende informatie : uw naam en adres, de dagen die u registreert als duurzame dagen, de dagen die u zelf aangeeft als zijnde een dag dat u niet gewerkt heeft, de afstand in kilometers van de woon-werktrajecten, uw huidig vervoermiddel. U aanvaardt uitdrukkelijk dat uw werkgever over deze informatie kan beschikken.

Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om u persoonlijke feedback en ondersteuning te geven. Uw gegevens kunnen, na anonimisering, ook worden gebruikt:
- om de website te optimaliseren:
- voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden;
- voor het opmaken van statistieken en rapporten.

Uw gegevens worden enkel verzameld en verwerkt door het provinciebestuur West-Vlaanderen en desgevallend door contractueel met hen verbonden derden.

Nazicht, verbetering en schrapping
U kunt kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren of schrappen. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart te sturen naar het Provinciebestuur West-Vlaanderen, Provinciaal Mobiliteitspunt, Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge.

Cookies
Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies helpen de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. Aanvaarding van cookies is niet verplicht. Toegang tot de website wordt niet afhankelijk gesteld van het aanvaarden van cookies. Uw browser laat in principe toe cookies te weigeren, waarschuwing te ontvangen voordat cookies geïnstalleerd worden of geïnstalleerde cookies handmatig of automatisch na het einde van elke browsersessie van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van uw internetbrowser.

Geschillen
De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd