West-Vlaanderen : de gedreven provincie
Logo_Oudenburg

Stadsbestuur Oudenburg

11 september - 22 september 2017
1168

Duurzame km afgelegd

0.15

Ton CO2 bespaard

29

Deelnemende werknemers

33%

% overstappers

4

Gebruiken nu de fiets

1168

Duurzame km afgelegd

0.15

Ton CO2 bespaard

29

Deelnemende werknemers

33%

% overstappers

4

Gebruiken nu de fiets

Stadsbestuur Oudenburg

Weststraat 24
8460 Oudenburg
België

Als stadsbestuur ondertekenden we in 2015 het Burgemeestersconvenant. Via dit initiatief willen we minder CO2 uitstoten op ons grondgebied, in de strijd tegen klimaatopwarming. Dit kan door actie op vlak van wonen, mobiliteit, tertiaire sector, openbare verlichting en hernieuwbare energieproductie.

In dit traject vragen we medewerking van al onze burgers. Echter, vanuit onze stad willen wij ook zelf het goede voorbeeld geven in samenwerking met het OCMW.

Het initiatief Testkaravaan van de provincie helpt ons hierbij. We willen de manier waarop onze medewerkers het woon-werktraject afleggen onder de loep nemen en waar mogelijk verduurzamen. Door andere mobiliteitsvormen te laten testen, hopen we mensen te overtuigen de wagen aan de kant te laten staan (of op zijn minst te carpoolen). Dat we ons op die manier aangenamer en gezonder kunnen verplaatsen is mooi meegenomen.

Dat deze actie mogelijk is in de Week van de Mobiliteit (16 – 22 september 2017) geeft extra zichtbaarheid aan onze actie. Bovendien werken we op die manier niet enkel naar onze inwoners en bedrijven toe, maar dragen we ook zelf als stad ons steentje bij. 

Ben je ook overtuigd dat je bedrijf moet deelnemen?

Maak hier een afspraak en testkaravaan komt bij je langs.

Neem deel met je bedrijf