West-Vlaanderen : de gedreven provincie
Stad Menen

Stads- en OCMW bestuur Menen

14 oktober - 28 oktober 2021
7742

Duurzame km afgelegd

1.02

Ton CO2 bespaard

41

Deelnemende werknemers

24%

% overstappers

9

Gebruiken nu de fiets

7742

Duurzame km afgelegd

1.02

Ton CO2 bespaard

41

Deelnemende werknemers

24%

% overstappers

9

Gebruiken nu de fiets

Stads- en OCMW bestuur Menen

Grote Markt 1
8930 Menen
België

De Stad en het OCMW Menen slaan de handen in elkaar en willen eigen personeel aanzetten tot een duurzame verplaatsing naar de werkplek. En dat past perfect binnen het mobiliteitsbeleid dat de Stad Menen de voorbije jaren voert.

Onze stad moet vlot bereikbaar zijn. Dus ook voor de mensen die er werken. Daarom zette het stadsbestuur vol in op een betere bereikbaarheid van onze drie entiteiten onderling via het openbaar vervoer, kregen fietsenstallingen camerabeveiliging (bv. aan het station), was er meer controle op zwaar vrachtverkeer binnen de woonkernen en het stadscentrum, werd het fietsnetwerk en het netwerk trage wegen in kaart gebracht en werden leemtes ingevuld en geoptimaliseerd. Vanzelfsprekend gaat er bij de aanleg van wegen ook steeds aandacht naar fietsers met onder meer de realisatie van gescheiden fietspaden langs de invalswegen, fietssuggestiestroken in centrumstraten, een fietsstraat langs de Sluizenkaai… Stuk voor stuk inspanningen die het woon-werkverkeer voor mensen werkzaam in Menen moeten faciliteren, dus ook voor personeelsleden van de Stad/het OCMW Menen.

Ben je ook overtuigd dat je bedrijf moet deelnemen?

Maak hier een afspraak en testkaravaan komt bij je langs.

Neem deel met je bedrijf