West-Vlaanderen : de gedreven provincie

Politiezone RIHO - Accent Business Park

28 juni - 14 juli 2016
6460

Duurzame km afgelegd

0.85

Ton CO2 bespaard

36

Deelnemende werknemers

21%

% overstappers

12

Gebruiken nu de fiets

6460

Duurzame km afgelegd

0.85

Ton CO2 bespaard

36

Deelnemende werknemers

21%

% overstappers

12

Gebruiken nu de fiets

Politiezone RIHO - Accent Business Park

Kwadestraat 159
8800 Roeselare
België

In 2004 werd in het korps van de politiezone RIHO i.s.m. Ecolife een milieugedragsscan uitgevoerd.

Met de resultaten ging een team van enthousiaste medewerkers  op zoek naar mogelijke acties om collega’s op de werkvloer ecologisch bewust  te maken.  Het Ecoteam was geboren!
Zij ontwikkelden in eerste instantie initiatieven op vlak van mobiliteit, energie, water, duurzame aankopen, …

Samen met de aandacht voor interne milieuzorg kwam ook de interesse voor een ruimer maatschappelijk engagement.  Zo namen we in het verleden deel aan het West-Vlaams milieucharter (2007) en later aan de opvolger het West-Vlaams charter duurzaam ondernemen (2009).

Ter gelegenheid van de verhuizing  in 2006 naar een nieuw gebouw aan het Accent Business Park (ABP) was er extra aandacht voor rationeel energie - en waterverbruik.  We investeerden in zonnepanelen, ledverlichting en spaardouchekoppen.  Regelmatige prikacties rond o.a. sluimerverbruik en de jaarlijkse deelname aan Dikke truiendag met een heerlijke tas warme soep zijn ondertussen een vast onderdeel geworden van onze bedrijfscultuur.

Omdat het ABP voorlopig niet goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en het aantal parkeerplaatsen beperkt is zetten we volop in op de fiets.  Er zijn veilige fietststallingen, gelegenheid tot douchen, fietsherstelkits, een jaarlijks fietsontbijt, …  Ook  werd in het verleden steevast deelgenomen aan ‘fietsen naar kyoto’.

Om o.a. die fietscultuur nog extra te ondersteunen zijn we verheugd om gebruik te kunnen maken van de testkaravaan.  Met onze deelname wil de PZ RIHO de medewerkers op het ABP verder motiveren en stimuleren om de overstap te maken naar een duurzaam vervoermiddel.  Naast een oplossing voor de parkeerproblemen op de ABP-site bevorderen we hiermee tevens de gezondheid van onze medewerkers en dragen we op een positieve manier bij tot het milieu.

We hopen dat de gelegenheid tot het proeven van alternatieve vervoersmogelijkheden een aantal collega’s over de streep trekt om de stap te zetten naar duurzame mobiliteit.

Ben je ook overtuigd dat je bedrijf moet deelnemen?

Maak hier een afspraak en testkaravaan komt bij je langs.

Neem deel met je bedrijf