West-Vlaanderen : de gedreven provincie
Logo_Ichtegem

Gemeentebestuur Ichtegem

11 september - 22 september 2017
2258

Duurzame km afgelegd

0.3

Ton CO2 bespaard

41

Deelnemende werknemers

23%

% overstappers

18

Gebruiken nu de fiets

2258

Duurzame km afgelegd

0.3

Ton CO2 bespaard

41

Deelnemende werknemers

23%

% overstappers

18

Gebruiken nu de fiets

site Ichtegem

Dr. Bruwierplein 1
8480 Ichtegem
België

Als gemeente ondertekenden we in 2015 het Burgemeestersconvenant. Via dit initiatief willen we minder CO2 uitstoten op ons grondgebied, in de strijd tegen klimaatopwarming. Dit kan door actie op vlak van wonen, mobiliteit, tertiaire sector, openbare verlichting en hernieuwbare energieproductie.

In dit traject vragen we medewerking van al onze burgers. Echter, vanuit onze gemeente willen wij ook zelf het goede voorbeeld geven in samenwerking met het OCMW.

Het initiatief Testkaravaan van de provincie helpt ons hierbij. We willen de manier waarop onze medewerkers het woon-werktraject afleggen onder de loep nemen en waar mogelijk verduurzamen. Door andere mobiliteitsvormen te laten testen, hopen we mensen te overtuigen de wagen aan de kant te laten staan (of op zijn minst te carpoolen). Dat we ons op die manier aangenamer en gezonder kunnen verplaatsen is mooi meegenomen.

Dat deze actie mogelijk is in de Week van de Mobiliteit (16 – 22 september 2017) geeft extra zichtbaarheid aan onze actie. Bovendien werken we op die manier niet enkel naar onze inwoners en bedrijven toe, maar dragen we ook zelf als gemeente ons steentje bij. 

Ben je ook overtuigd dat je bedrijf moet deelnemen?

Maak hier een afspraak en testkaravaan komt bij je langs.

Neem deel met je bedrijf