West-Vlaanderen : de gedreven provincie
Logo_Zuienkerke

Gemeente- en ocmwbestuur Zuienkerke

11 september - 22 september 2017
560

Duurzame km afgelegd

0.07

Ton CO2 bespaard

10

Deelnemende werknemers

19%

% overstappers

6

Gebruiken nu de fiets

560

Duurzame km afgelegd

0.07

Ton CO2 bespaard

10

Deelnemende werknemers

19%

% overstappers

6

Gebruiken nu de fiets

Gemeen- en ocmwbestuur Zuienkerke

Kerkstraat 17
8377 Zuienkerke
België

Gemeente Zuienkerke ondertekende in 2015 het Burgemeestersconvenant. Via dit initiatief willen we, in de strijd tegen klimaatopwarming, minder CO2 uitstoten op ons grondgebied. Dit kan door acties te ondernemen op vlak van wonen, mobiliteit, tertiaire sector, openbare verlichting en hernieuwbare energie. Om dit te realiseren, rekenen we op de medewerking van al onze burgers. Echter, vanuit onze gemeente willen wij, samen met het OCMW en de Gemeentelijke Basisschool, ook zelf het goede voorbeeld geven.

Het initiatief Testkaravaan van de provincie helpt ons hierbij. We willen de manier waarop onze medewerkers het woon-werktraject afleggen onder de loep nemen en waar mogelijk verduurzamen. Door andere mobiliteitsvormen te laten testen, hopen we mensen te overtuigen de wagen aan de kant te laten staan (of op zijn minst te carpoolen). Dat we ons op die manier aangenamer en gezonder kunnen verplaatsen is mooi meegenomen. Dat deze actie mogelijk is in de Week van de Mobiliteit (16 – 22 september 2017) geeft extra zichtbaarheid aan onze actie. Bovendien werken we op die manier niet enkel naar onze inwoners en bedrijven toe, maar dragen we ook zelf als gemeente Zuienkerke ons steentje bij. 

Ben je ook overtuigd dat je bedrijf moet deelnemen?

Maak hier een afspraak en testkaravaan komt bij je langs.

Neem deel met je bedrijf