West-Vlaanderen : de gedreven provincie
Logo Fed Pol W-Vlaanderen

Federale Politie Kortrijk

22 september - 6 oktober 2023
20600

Duurzame km afgelegd

2.72

Ton CO2 bespaard

49

Deelnemende werknemers

41%

% overstappers

13

Gebruiken nu de fiets

20600

Duurzame km afgelegd

2.72

Ton CO2 bespaard

49

Deelnemende werknemers

41%

% overstappers

13

Gebruiken nu de fiets

Federale Politie Kortrijk

Graaf Boudewijn IX-laan 1
8500 Kortrijk
België

De Federale Politie West-Vlaanderen telt een vijfhonderdtal personeelsleden, verdeeld over 4 sites (Kortrijk, Veurne, Ieper en Brugge). In 2023 mogen de collega’s van Kortrijk kennis maken met de vele alternatieve vervoersmogelijkheden. Deze historische site te Kortrijk is gelegen in de graaf Boudewijn IX laan (nabij een heel druk verkeersnetwerk). 

De federale politie Kortrijk verzekert de gespecialiseerde en supra lokale opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. De coördinatie- en steundirectie WVL levert de bestuurlijke steun vanuit de federale politie op provinciaal niveau, De Federale gerechtelijke politie WVL levert de gerechtelijke steun. De FGP bestaat uit diverse directies en secties die tot doel hebben criminele fenomenen en feiten op te sporen, te onderzoeken en aan te pakken. 

Een beter klimaat en het inzetten op een duurzame mobiliteit betreffen beleidsthema's die hoog op de agenda staan. Ook de Federale Politie West-Vlaanderen engageert zich om de collega’s te stimuleren om koning auto wat vaker aan de kant te laten staan en zich op een andere, duurzame manier te verplaatsen. Meer beweging, minder CO2-uitstoot, minder verkeersdrukte en parkeer schaarste; we hebben er allemaal baat bij. Op vandaag moedigen wij de medewerkers al aan met een fietsvergoeding en een overdekte fietsenstalplaats. Personeelsleden hebben ook de mogelijkheid om te douchen voor ze hun werk aanvatten. Op “dikke truien dag” wordt duurzaam woon-werkverkeer in de spotlights geplaatst en werden medewerkers die op een duurzame manier kwamen werken met een gadget beloond. De komst van de TESTKARAVAAN is een uitgelezen kans om personeelsleden aan te zetten om de auto thuis te laten en te kiezen voor de fiets of een ander duurzaam verplaatsingsmiddel.
We hopen dat de gelegenheid tot het proeven van alternatieve vervoersmogelijkheden een aantal collega’s over de streep trekt om de stap te zetten naar duurzame mobiliteit.

Ben je ook overtuigd dat je bedrijf moet deelnemen?

Maak hier een afspraak en testkaravaan komt bij je langs.

Neem deel met je bedrijf