U bent hier

Gemeente- en OCMW bestuur Zuienkerke - WEEK 2

240

Duurzame kms afgelegd

48

km per werknemer

0

Ton CO2 bespaard

5

Deelnemende werknemers

18.518518518519%

Deelnemende werknemers

4

Stapten over naar duurzaam

Passage testkaravaan
18
september 2017
22
september 2017

Adres

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

Gemeente- en OCMW bestuur Zuienkerke - WEEK 2

Gemeente Zuienkerke ondertekende in 2015 het Burgemeestersconvenant. Via dit initiatief willen we, in de strijd tegen klimaatopwarming, minder CO2 uitstoten op ons grondgebied. Dit kan door acties te ondernemen op vlak van wonen, mobiliteit, tertiaire sector, openbare verlichting en hernieuwbare energie. Om dit te realiseren, rekenen we op de medewerking van al onze burgers. Echter, vanuit onze gemeente willen wij, samen met het OCMW en de Gemeentelijke Basisschool, ook zelf het goede voorbeeld geven.

Het initiatief Testkaravaan van de provincie helpt ons hierbij. We willen de manier waarop onze medewerkers het woon-werktraject afleggen onder de loep nemen en waar mogelijk verduurzamen. Door andere mobiliteitsvormen te laten testen, hopen we mensen te overtuigen de wagen aan de kant te laten staan (of op zijn minst te carpoolen). Dat we ons op die manier aangenamer en gezonder kunnen verplaatsen is mooi meegenomen. Dat deze actie mogelijk is in de Week van de Mobiliteit (16 – 22 september 2017) geeft extra zichtbaarheid aan onze actie. Bovendien werken we op die manier niet enkel naar onze inwoners en bedrijven toe, maar dragen we ook zelf als gemeente Zuienkerke ons steentje bij.