U bent hier

De Bolster Kortrijk

1892

Duurzame kms afgelegd

172

km per werknemer

0.2

Ton CO2 bespaard

11

Deelnemende werknemers

11%

Deelnemende werknemers

4

Stapten over naar duurzaam

Passage testkaravaan
12
juni 2017
23
juni 2017

Adres

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
 

De Bolster Kortrijk

De Bolster is een samenwerkingsproject van verschillende kleinschalige initiatieven: een project  beschut wonen, een activiteitencentrum trACee, een arbeidszorgcentrum Domino, een psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta en een psycho sociaal revalidatiecentrum De MaRe.  Het project werd in de regio Kortrijk opgericht met de steun van de zusters van de H. Familie.De Bolster heeft een samenwerkingsverband met het CGG Kortrijk, AZ Groeninge en het PZ H. Familie en maakt deel uit van de Groep Zorg H. Familie.
 Beschut wonen de Bolster is een initiatief voor begeleid wonen voor volwassenen en ouderen met een langdurige en complexe psychische kwetsbaarheid.Het arbeidszorgcentrum biedt training in arbeidsattitudes met toeleiding naar arbeid op maat indien mogelijkHet activiteitencentrum biedt een zinvolle dag invulling aan in functie van activering en ontmoeting met als doelstellingen: opname voorkomend, dag structurerend, sociaal isolement doorbrekend en activerend.Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta biedt zorgcoördinatie en begeleiding van volwassenen en ouderen met psychische kwetsbaarheid in hun thuissituatie aan,  coacht, sensibiliseert en verleent advies aan de professionele hulpverleners en mantelzorgers.Het Psychosociaal Revalidatiecentrum De MaRe ondersteunt  mensen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid op alle levensdomeinen zodat cliënten zich maximaal kunnen ontplooien en terug een volwaardige plaats in de maatschappij opnemen.